• Асинхронни /трифазни и монофазни/ електродвигатели;
  • Постояннотокови електродвигатели;
  • Взривозащитени електродвигатели;
  • За подемно-транспортна техника;
  • Спирачки за електродвигатели;
  • Кожуси за електродвигатели;
  • Клемни табла и кутии за електродвигатели;
  • Вентилаторни перки за електродвигатели;
  • Фланци, щитове и лапи за електродвигатели;
  • Обтегателни шейни;
  • Сервизно обслужване на електродвигатели.