• Гумен маркуч за вода;
 • Гумен маркуч за поемане-преливане на вода;
 • Гумен маркуч за охлаждаща течност;
 • Маркуч за петрол-масла;
 • Маркуч за поемане-преливане на петрол-масла;
 • Маркуч за горива;
 • Гумен маркуч за сгъстен въздух;
 • Гумен маркуч за ацетилен EN-559;
 • Гумен маркуч за кислород EN-559;
 • Гумен маркуч за пропан-бутан EN-559;
 • Гумен маркуч за LPG;
 • Гумен маркуч за наситени пари;
 • Гумен маркуч за пясъкоструйка;
 • Маркуч за поемане-преливане на абразивни материали;
 • Гумен маркуч за хоросан;
 • Гумен маркуч за течен асфалт;
 • Хранителен маркуч;
 • Маркуч за киселини и основи;
 • Маркуч за поемане-преливане на химически вещества;
 • Маркуч химикали, лакове и бои;
 • Маркуч от силиконов каучук;
 • Обикновен маркуч от прозрачно ПВЦ;
 • Маркуч от прозрачно ПВЦ за горива;
 • Маркуч от ПВЦ за сгъстен въздух/вода;
 • Маркуч от ПВЦ за пестициди;
 • Градински маркуч от ПВЦ;
 • Маркуч от ПВЦ за фекалки-засмукване на вода (отпадни води);
 • Маркуч със синя ПВЦ спирала (за сеялки);
 • Маркуч от ПВЦ за обезпрашаване;
 • Маркуч от ПВЦ с ПВЦ спирала за поемане-преливане;
 • Маркуч от ПВЦ с метална спирала за поемане-преливане;
 • Маркуч от ПВЦ за поемане-преливане на петролни продукти;
 • Маркуч от ПВЦ за поемане-преливане за винопроизводството;
 • Хидротехнически маркуч от ПВЦ;
 • Маркуч от полиуретан за изпразване;
 • Маркуч от полиуретан за сгъстен въздух;
 • Маркуч за климатични инсталации;
 • Други маркучи.