• Гумен маркуч за вода
 • Гумен маркуч за поемане-преливане на вода
 • Гумен маркуч за охлаждаща течност
 • Маркуч за петрол-масла
 • Маркуч за поемане-преливане на петрол-масла
 • Маркуч за горива
 • Гумен маркуч за сгъстен въздух
 • Гумен маркуч за ацетилен EN-559
 • Гумен маркуч за кислород EN-559
 • Гумен маркуч за пропан-бутан EN-559
 • Гумен маркуч за LPG
 • Гумен маркуч за наситени пари
 • Гумен маркуч за пясъкоструйка
 • Маркуч за поемане-преливане на абразивни материали
 • Гумен маркуч за хоросан
 • Гумен маркуч за течен асфалт
 • Хранителен маркуч
 • Маркуч за киселини и основи
 • Маркуч за поемане-преливане на химически вещества
 • Маркуч химикали, лакове и бои
 • Маркуч от силиконов каучук
 • Обикновен маркуч от прозрачно ПВЦ
 • Маркуч от прозрачно ПВЦ за горива
 • Маркуч от ПВЦ за сгъстен въздух/вода
 • Маркуч от ПВЦ за пестициди
 • Градински маркуч от ПВЦ
 • Маркуч от ПВЦ за фекалки-засмукване на вода (отпадни води)
 • Маркуч със синя ПВЦ спирала (за сеялки)
 • Маркуч от ПВЦ за обезпрашаване
 • Маркуч от ПВЦ с ПВЦ спирала за поемане-преливане
 • Маркуч от ПВЦ с метална спирала за поемане-преливане
 • Маркуч от ПВЦ за поемане-преливане на петролни продукти
 • Маркуч от ПВЦ за поемане-преливане за винопроизводството
 • Хидротехнически маркуч от ПВЦ
 • Маркуч от полиуретан за изпразване
 • Маркуч от полиуретан за сгъстен въздух
 • Маркуч за климатични инсталации
 • Други маркучи